In september 2016 was het zover, het water op met het Loodswezen.

Ochtend sessie:  De loods en ik vertrok met de taxi vanaf de Pistoolhaven naar de locatie van de tanker die beloodst moet gaan worden. Eenmaal aangekomen aan bood werd kennisgemaakt met de kapitein en (een deel van) de bemanning op de BRUG. Na het uitwisselen van formaliteiten en informatie werd gestart met het loodsplan, om de tanker met behulp van twee sleepboten, de Texelbank en de SD Jacoba van Smit-Kotug, vanaf de ligplaats in een haven aan de Nieuwe Waterweg via een een draai buitengaats via het Calandkanaal terug te brengen naar een haven aan dit kanaal. Daar werd de Mepang opgevangen door de sleepboten Fairplay-21 en Smit Hudson van Smit-Kotug.

De middagsessie bestond uit het halen- en brengen van de loodsen op vertrokken en aankomende zeeschepen. Dit gebeurde vanaf de Apollo uit de Pistoolhaven.