Weer een succesvolle profileshoot gedaan.

Op Hemelvaartdag heb ik een succesvolle profielshoot uitgevoerd, de resultaten zou ik graag laten zien, maar in overleg met de klant is overeengekomen de foto's hier niet voor te gebruiken.   Ja, ook in deze tijd is profielfotografie mogelijk met inachtneming van de 1.5 m maatregelen. Dat bewees afgelopen donderdag maar weer.  De klant had snel foto's nodig, maakte een